Bescherming van de persoonlijke levensfeer

Hasymar behoudt zich het recht de gegevens van de gebruiker te behouden namelijk bij een bestelling of hij het gebruik van cookies (kleine bestand door de internetserver doorgestuurd die op harde schijf wordt opgenomen die informatie behoudt over de bezochte internetsite alsook informatie over dit bezoek).

Al deze persoonlijke gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik door Hasymar.

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt U op elk ogenblik het recht kennis te nemen van deze gegevens en deze te veranderen alsook het recht u te verzetten indien u geen informatie meer verlangt.

Hiervoor kunt U schrijver naar Hasymar met vermelding van uw gegevens.

Bijkomende informaties i.v.m. de bescherming van de persoonlijk gegevens t.o.v. informatieve verwerking van deze kunnen bekomen worden die het Openbaar register (Privacy Commissie – Hoogstraat 139 – 1000 Brussel of www.privacycommission.be)

Hasymar verbindt zich er toe de principes van respect van de rechten v/d verbruiker zoals vastgelegd in de kode van deontologie van de BDMA (Belgian Direct Marketing Association) Noordkustlaan 1 – 1702 Groot-Bijgaarden te volgen. Voor alle vragen m.b.t. deze rechten gelieve u te wenden tot de BDMA.

De site van Hasymar bevat links naar andere sites Hasymar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De inlichtingen die wij op onze site geven worden regelmatig bijgewerkt en nagekeken. Hasymar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse en onrechtstreekse schade of virussen die uw PC zonden schenden. Volgens de wet van 6 januari 1978, heeft de gebruiker met recht de gegevens die hem betreffen te bekijken en te veranderen.

Volgende
Talen
Fran├žais Nederlands English Japanese
We Accepteren
0 items